Dokumentumtár

Főkönyvtár

Almappák

Előterjesztések
Felhívások, tájékoztatók, ügyleírások
Hirdetmények

Hivatal és egyéb szervek hirdetményei.

Jegyzőkönyvek

Képviselő testület jegyzőkönyvei

Kérelmek

Ügyintézéshez szükséges nyomtatvánok, űrlapok.

Közérdekű adatok
Nyilvántartások
Rendeletek
Rendezési Terv
Településképi Arculati Kézikönyv