Dokumentumtár

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok mappa

Almappák

2.1 A Szerv Alaptevékenysége, Feladat-És Hatásköre

 2011. évi CLXXXIX.Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

 2011. évi CXCV.Törvény az államháztartásról

 2011. évi CXL.Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

 2010. évi CXXX. Törvény a jogalkotásról

2.10 Közérdekű Adatok Igénylése
2.11 Közzétételi Listák
2.2 A Hatósági Ügyek Intézésének Rendjével Kapcsolatos Adatok
2.3 Közszolgáltatások
2.4 A Szerv Nyilvántartásai
2.5 Nyilvános Kiadványok
2.6 Döntéshozatal, Ülések

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Rendeletek

2.7 A Szerv Döntései, Koncepciók, Tervezetek, Javaslatok

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Rendeletek

2.8 Pályázatok
2.9 Hirdetmények

Hirdetmények