Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Pályázati kiírás

 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 7/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelete alapján az abban foglalt feltételek szerint.

 

A kiosztható pályázati keretösszeg 2019. évben: 1.780.000,- Ft.

 

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatványok elérhetőek a település honlapján (ujronafo.hu), valamint a Kirendeltségen (9244 Újrónafő, Szabadság u. 3.).

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 20.

Újrónafő, 2018. március 1.

Mellékletek:
Pályázati adatlap
Nyilatkozat
Közzétételi kérelem