Óvodai beíratások időpontja

Óvodai beíratások időpontja

A 2019/2020. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ
ÓVODAI BEÍRATÁSOK IDŐPONTJA A JÁNOSSOMORJAI ARANYKAPU ÓVODA ÚJRÓNAFŐI TAGÓVODÁJÁBAN:

április 24. szerda 8-13 óráig
április 25. csütörtök 8-16 óráig

  • Azt a gyermeket kötelező beíratni, aki 2019. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét és még nem íratták be.
  • Előjegyzésbe vesszük azokat a gyermekeket, akik 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között töltik be a 3. életévüket.

 

A gyermeket a szülő abba a tagóvodába írassa be, melyben igénybe kívánja venni az óvodai nevelést.

 

A gyermek óvodai beíratásához be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • a gyermek TAJ kártyáját
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

 

Az óvodaköteles gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

A felvételről első fokon az óvoda vezetője dönt, mely döntésről legkésőbb 2019. május 30. napjáig értesíti a szülőt. Elutasítás esetén 15 napon belül jogorvoslatot kérhet, melyben Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulása hivatott eljárni és másodfokú döntést hozni.

 

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás