Álláshirdetés

Álláshirdetés

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 

Adóigazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9244 Újrónafő, Szabadság utca 3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 14. pont hatósági feladatkör és 19. pont pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó adóügyi és iktatási feladatokat. A helyi adókkal kapcsolatos adóigazgatási és adóhatósági feladatok teljes körű ügyintézése, adóellenőrzések lefolytatása, nyilvántartások vezetése, adóigazolások kiállítása az ASP programban. Adó- és értékbizonyítvány készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalban, Újrónafő településre vonatkozóan teljes körű adóigazgatási és végrehajtási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium, Pénzügyi képesítés,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Mérlegképes könyvelői szakképesítés
 •       Közigazgatásban, elsősorban adóigazgatás területén szerzett gyakorlat
 •       ASP.ADÓ és ASP Iratkezelő szakrendszerek ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       képesítést igazoló okiratok másolata
 •       szakmai önéletrajz
 •       nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: J/3049-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Adóigazgatási ügyintéző.
 •       Személyesen: , Győr-Moson-Sopron megye, 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. I. emelet Titkárság.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.