Meghívó

 

 

MEGHÍVÓ

 

Ezúton értesítem, hogy Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. augusztus 15-én (csütörtökön) 14.00 órakor testületi ülést tart az önkormányzat tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 

1.)  Újrónafő Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.18.) rendelet módosítása

Előterjesztő: Kertész Attila polgármester

 

2.) Újrónafő Község Önkormányzatának 2019. I. féléves költségvetési beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Kertész Attila polgármester

 

3.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak/póttagjainak megválasztása

Előterjesztő: Kertész Attila polgármester

 

4.) 2018. évi adóztatási beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Kertész Attila polgármester

 

5.) Rendezési terv módosítása iránti kérelem

Előterjesztő: Kertész Attila polgármester

 

6.) Egyéb ügyek

Előterjesztő: Kertész Attila polgármester

 

7.) Szociális ügyek

Előterjesztő: Kertész Attila polgármester

 

Kérem, hogy az ülésre pontosan megjelenni szíveskedjék!

 

Újrónafő, 2019. augusztus 8.

Tisztelettel:  

                    

   Kertész Attila     sk.                                                                    

    polgármester