Hirdetmény

TÁJÉKOZTATÁS

  

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Újrónafő Község Önkormányzata 2020. évben felülvizsgálja hatályos rendezési tervét. Kérem, amennyiben a rendezési tervvel kapcsolatos módosítási kérelmet kíván benyújtani, 2020. március 16. (hétfő) 16.00 óráig írásban küldje meg Újrónafő Község Önkormányzata részére.

Fenti határidőt követően benyújtott kérelme(ke)t kizárólag a következő években induló rendezési terv módosításnál tudja az Önkormányzat figyelembe venni.

 

 

Újrónafő, 2020. 02. 14.

                                                                                                Kertész Attila s.k.

                                                                                                 polgármester