Óvodai beiratkozás

Óvodai beiratkozás

HIRDETMÉNY

A Jánossomorjai Aranykapu Óvodába történő beiratkozás rendjéről

 

A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt, a tömeges megbetegedés megelőzése érdekében a 2020/2021 nevelési évre történő beiratkozásnál a szülőnek személyesen nem kell megjelenni az óvodában.

Tájékoztatom a szülőket, hogy a 2020/2021 nevelési évre történő óvodai beíratásra a 7/2020. (III.25.) EMMI határozat alapján a következőképpen kerül sor:

A kötelező felvételt biztosító óvoda Jánossomorja város, Várbalog és Újrónafő községek közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkezők esetében a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda.

A 2020. 08.31-ig a 3. életévüket betöltő óvodai nevelésben még nem részesülő gyermekeket 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda a gyermek lakóhelye szerinti tagóvodába. Az intézményvezetője az óvodai felvételi döntésről írásban értesíti a szülőket, a gyermek felvételét pedig bejelenti a Köznevelés Információs Rendszerébe.

A beíratáshoz szükséges iratok bemutatására (a szülő személyi azonosító igazolványa és lakcímkártyája, a gyermek személyi azonosító igazolványa és lakcímkártyája, valamint a gyermek TAJ kártyája) előreláthatólag 2020. augusztus 25-26-án kerül sor a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Székhely Óvodájában, Újrónafő esetében az Újrónafői Tagóvodában.

Az óvodaköteles gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról 2020. április 30-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A szülő 2020. május 25-ig felmentést kérhet az óvodakötelezettség teljesítése alól a Győr-Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatalába írásban benyújtott kérelem alapján. Felmentés azon gyermekek esetében kérhető, akik 2020. augusztus 31. napjáig betöltik a 4. életévüket.

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás

 

A beiratkozással kapcsolatban további információ kérhető Lukácsné Deli Gabriella tagóvoda vezetőtől az óvoda telefonszámán

96/225-344, vagy az ujronafoitagovoda@gmail.com e-mail címen.