Lomtalanítás

ÉRTESÍTÉS
2020. október 16-18. között lesz LOMTALANÍTÁS a településen.
Gyűjtőkonténerek helye
SPORTPÁLYA MELLETTI FÜVES TERÜLET
CSÁSZÁRRÉT ZÖLD HULLADÉK TELEP BEJÁRATA
A konténerekbe szigorúan tilos elhelyezni
  • építési törmeléket
  • veszélyes hulladékot
  • zöldhulladékot
  • háztartási vagy ipari olajat, vagy ezzel szennyezett anyagokat
A FENTIEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BÍRSÁG KISZABÁSÁRA KERÜL SOR
Kérem a lakosságot, hogy a gyűjtőkonténerek körül a rendezettséget és tisztaságot megtartani szíveskedjenek.
Kertész Attila, polgármester