Meghívó

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

november 25-én (csütörtökön) 11 órakor

képviselő-testületi ülést tart az önkormányzat tanácskozó termében,

melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 

Megbízólevelek átadása, helyi önkormányzati képviselők eskütétele

Előterjesztő:               Kertész Attila polgármester

 

Az Ügyrendi Bizottság összetételének módosítása

Előterjesztő:               Kertész Attila polgármester

 

Az alpolgármester megválasztása

Előterjesztő:               Kertész Attila polgármester

 

Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása

Előterjesztő:               Kertész Attila polgármester

 

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsába történő delegálás

Előterjesztő:               Kertész Attila polgármester

 

A 2022. évi illetményalapról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő:               Kertész Attila polgármester

 

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, adókoncepció elfogadása

Előterjesztő:               Kertész Attila polgármester

 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő:               Kertész Attila polgármester

 

A 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előterjesztő:               dr. Péntek Tímea jegyző

 

Beszámoló a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal működéséről

Előterjesztő:               dr. Péntek Tímea jegyző

 

A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó megállapodás kiegészítése

Előterjesztő:                Kertész Attila polgármester

Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása

Előterjesztő:               dr. Péntek Tímea jegyző

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálása

Előterjesztő:               Kertész Attila polgármester

 

Egyéb ügyek

Előterjesztő:               Kertész Attila polgármester

 

Szociális ügyek (zárt ülés)

Előterjesztő:               Kertész Attila polgármester

 

 A testületi ülés anyagai a dokumentumtárban az előterjesztéseknél megtekinthetők.

 

Kérem, hogy az ülésre pontosan megjelenni szíveskedjen!

Újrónafő, 2021. november 18.

 Tisztelettel:

 

        Kertész Attila s.k.

             polgármester