Meghívó

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 5-én (csütörtökön) 14 órakor

képviselő-testületi ülést tart az önkormányzat tanácskozó termében,

melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 

  1. Újrónafő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása

 

Előterjesztő:              Tóth Mária alpolgármester

Megtárgyalta:            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

  1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 

Előterjesztő:              Tóth Mária alpolgármester

Megtárgyalta:            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

  1. évi belső ellenőrzési beszámoló megállapításainak ismertetése

Előterjesztő:              dr. Péntek Tímea jegyző

Megtárgyalta:            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

  1. Beszámoló az adóztatás helyzetéről

 

Előterjesztő:              dr. Péntek Tímea jegyző

Megtárgyalta:            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

  1. A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, valamint a gyámügyi igazgatás munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása

 

Előterjesztő:              Tóth Mária alpolgármester

 

  1. Tájékoztatás a pályázatok aktuális helyzetéről

 

Előterjesztő:              Tóth Mária alpolgármester

Megtárgyalta:            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

  1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Előterjesztő:              Tóth Mária alpolgármester

 

  1. Egyéb ügyek

 

Előterjesztő:              Tóth Mária alpolgármester

 

  1. Szociális ügyek (zárt ülés)

Előterjesztő:              Tóth Mária alpolgármester

 

Kérem, hogy az ülésre pontosan megjelenni szíveskedjen.

 

Újrónafő, 2022. április 28.

 

 Tisztelettel: 

Kertész Attila polgármester tartós akadályoztatása miatt:

 

   Tóth Mária s.k.

 alpolgármester