Helyi adók változása - 2023. évtől

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.10.) önkormányzati rendelete alapján, 2023. 01.01-i naptól, az alábbi változások lépnek érvénybe a lakosságot érintő adóterhekről.

 

 

A legfontosabb változások:

Az adó éves mértéke a kizárólag lakás céljára szolgáló építmény esetében, amennyiben az építményt a tulajdonosa vagy annak a közeli hozzátartozója életvitelszerűen használja: 50 Ft/m2.

(2)2 Az (1) bekezdéstől eltérően a vállalkozás céljára használt üzlet, műhely, raktár esetén: 500 Ft/m2, illetve a kizárólag lakás céljára szolgáló építmény esetében, amennyiben az építményt nem a tulajdonosa vagy annak a közeli hozzátartozója életvitelszerűen használja 300 Ft/m2.

(3) Az azonos telken fekvő adóköteles építmények alapterülete után az adót külön-külön kell megállapítani.

 

A teljes változás listája - megtekintéshez kattintson a szövegre.