Tájékoztatás - Helyi iparűzési adó befizetése devizában

Ezúton tájékoztatjuk az Adózókat, hogy 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adót euróban vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik

 

A helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről a 366/2022. (IX. 26.) számú Korm. rendelet rendelkezik. Az új szabály egyszerűsítést hozhat azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A befizetés lehetősége minden cég számára rendelkezésre áll, de elsősorban az említett cégek számára jelent könnyítést.

 

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár által a helyi iparűzési adót bevezetett önkormányzat, részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

 

A számla mentes a kincstári díj fizetés alól, valamint a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti.) 2. § 12. pontja szerint korlátozott rendeltetésű fizetési számlának minősül. Ennek megfelelően a Pti. 3. § (4) bek. h.) pontja alapján a számlán végrehajtott fizetési művelet nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illeték fizetési kötelezettséget. A számla felett kizárólag a Kincstár rendelkezhet.

 

Az önkormányzat részére megnyitott számla adatai:

 

Önkormányzat neve: Újrónafő Község Önkormányzata

Számla száma: 10033001-00003474-02120018

Számla IBAN száma: HU23 1003 3001 0000 3474 0212 0018

 

A deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tűntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelszószámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamin a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is (MANEHUHB). SEPA utalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

 

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Magyar Államkincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat - pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett - helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

 

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Magyar Államkincstár által helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti fel majd befizetésként. Az iparűzési adó megfizetésének napja az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani!

 

Az önkormányzati adóhatóság az adószámlán nyilvántartott adatokról előállított kivonaton, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

 

A forintban történő adófizetést továbbra is Újrónafő Község Önkormányzata helyi iparűzési adó beszedési számla 59500155-11067122 javára kell teljesíteni.

 

Újrónafő, 2023. január 17.

 

Újrónafő Község Adóhatósága