Meghívó képviselő-testületi ülésre


MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 11-én (csütörtökön) 15 órakor rendes képviselő-testületi ülést tart az önkormányzat tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

1. A Szervezeti- és Működési Szabályzatról szóló 11/2015. (X.5.) önkormányzati rende-let módosítása

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

 

2. Újrónafő Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.2.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

 

3. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

 

4. A 2022. évi belső ellenőrzési beszámoló megállapításainak ismertetése

Előterjesztő: dr. Péntek Tímea jegyző

 

5. Beszámoló a helyi adóztatás helyzetéről

Előterjesztő: dr. Péntek Tímea jegyző

 

6. A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, valamint a gyámügyi igazgatás munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

 

7. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

 

8. Döntés a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1 - Önkormányzati épületek energetikai kor-szerűsítése című pályázati felhívásra benyújtott óvoda épületének energetikai kor-szerűsítése Újrónafőn c. pályázatról

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

 

9. Újrónafő Község településrendezési eszközökeinek módosítása (msz: TT-22318) - döntés a településrendezési eszközök módosítása véleményezési szakaszában érkezett véleményekről és a véleményezési szakasz lezárásáról

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

 

10. Egyéb ügyek

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

 

11. Szociális ügyek

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester


Kérem, hogy az ülésre pontosan megjelenni szíveskedjen.


Újrónafő, 2023. május 4.

 

Tisztelettel:
Tóth Mária
polgármester

 

Előterjesztések: https://ujronafo.hu/documents/index/367