Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013.(XI.18.)önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013.(XI.18.)önkormányzati rendelete
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Szerkesztés...Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


Szerkesztés...

1.§(1) A gyermekek védelmét Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátással: gyermekjóléti szolgálat, valamint gyermekek átmeneti otthona működtetésével biztosítja.


(2) Az (1) bekezdésben említett személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást a Mosonmagyaróvári Térségi Társulással kötött társulási megállapodás alapján biztosítja a Képviselő-testület.Szerkesztés...

Gyermekétkeztetés


2. §


A Képviselő-testület az óvodai ellátás keretében nyújtott étkeztetést Mosonszolnok Község Önkormányzattal kötött megállapodás keretében biztosítja.


Szerkesztés...

Záró rendelkezések


3. §(1) A rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Képviselő-testület a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 6/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete.