Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 93.944 ezer Ft bevétellel és 83.936 ezer Ft kiadással az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.2. §


Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak teljesítését 10.156 ezer Ft összegben fogadja el. 


3. §


Az Önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 2. melléklet szerint állapítja meg. 


4. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési pénzmaradványát 10.008 ezer Ft-tal jóváhagyja, mely felhasználásáról a 2016. évi költségvetési rendeletben már döntött.


(2) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.064 ezer Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 525 ezer Ft, valamint visszafizetési kötelezettség 539 ezer Ft. Szabad pénzmaradvány 8.944 ezer Ft.


5. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
16.54 KB
2. számú melléklet
538.35 KB