Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed Újrónafő község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásraAz alapellátás körzetei

2.§


  1. Újrónafő Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy (felnőtteket és gyerekeket ellátó)  vegyes háziorvosi körzetet alkot közösen Mosonszolnok községgel.

A körzet székhelye: Mosonszolnok. Az orvosi rendelő címe: 9244 Újrónafő, Szabadság u. 3.  1. Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás feladat-ellátási szerződés keretében biztosított. Az ügyelet helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.


3.§


Újrónafő Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot Mosonszolnok községgel.

A körzet székelye: Mosonszolnok. A rendelő címe: 9244 Újrónafő, Szabadság u. 3.


4.§


  1. Újrónafő Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot Mosonszolnok és Máriakálnok községekkel együtt. 

A körzet székelye: Mosonszolnok. Az orvosi rendelő címe: 9200 Mosonmagyaróvár Károly u. 3.


  1. Újrónafő Község Önkormányzata teljes közigazgatási területére a fogorvosi ügyeleti ellátás feladat-ellátási szerződés alapján biztosított. 5.§


Az iskola-egészségügyi ellátás a házi gyermekorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 9241 Jánossomorja, Dr. Dicsőfi Endre u. 2. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.