Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016 (X.24.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016 (X.24.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatának, valamint a reklámtevékenység, reklámkihelyezések és választási hirdetmények elhelyezésének szabályozásáról szóló 9/2008.(IX. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-ban foglaltakra, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti feladatkörében eljárva Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek használatának, valamint a reklámtevékenység, reklámkihelyezések és választási hirdetmények elhelyezésének szabályozásáról szóló 9/2008.(IX. 10.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.


1.§


Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek használatának, valamint a reklámtevékenység, reklámkihelyezések és választási hirdetmények elhelyezésének szabályozásáról szóló 9/2008.(IX. 10.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„5.         televízió-, videó- és hangfelvétel készítése                    75,- Ft/m2/nap”2.§


A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.