Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.2.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.2.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2015. (X. 5.) rendelet módosításáról

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. §


Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2015. (X. 5.) rendelet (továbbiakban Rendelet) 21. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  1. A polgármester feladatait főállásban látja el.2. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.