Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (V.8.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (V.8.) önkormányzati rendelete
Újrónafő Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


A 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A képviselő-testület Újrónafő Község 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja

meg

57.927.-eFt költségvetési bevétellel

84.330.-eFt Költségvetési kiadással

27.774.-eFt Finanszírozási bevétellel

  1.371.-eFt Finanszírozási kiadással

                                                 Összesen: 85.701.-eFt bevétellel

                                                 Összesen: 85.701.-eFt kiadással


állapítja meg.


2. §


A rendelet 2. §-ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-2. számú mellékletei szerint módosul.


3. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-2.számú melléklet
28.08 KB