Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelete
Újrónafő Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról


Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


  1. Újrónafő Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III 10.). önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A képviselő-testület Újrónafő Község 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja

meg:

57.927.-eFt költségvetési bevétellel

84.330.-eFt Költségvetési kiadással

27.774.-eFt Finanszírozási bevétellel

  1.371.-eFt Finanszírozási kiadással

                                                 Összesen: 85.701.-eFt bevétellel

                                                 Összesen: 85.701.-eFt kiadással


állapítja meg.”. §


A Rendelet 1-2. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1-2. sz. mellékletei lépnek.3. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelete Újrónafő Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról hatályát veszti.
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
28.08 KB