Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről szóló 9/2002. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ban foglalt felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a közművelődésről szóló 9/2002. (VII.18.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.1. §Újrónafő Község Önkormányzatának a közművelődésről szóló 9/2002. (VII.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.   

    


2. §  1. A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
15.09 KB