Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (X.6.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (X.6.) önkormányzati rendelete
Újrónafő Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.06.) önkormányzati rendelete módosításáról

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) Újrónafő Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület Újrónafő Község  2017. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja

meg

40.367.-eFt költségvetési bevétellel

49.836-eFt Költségvetési kiadással

10.000.-eFt Finanszírozási bevétellel

  531.-eFt Finanszírozási kiadással

                                                 Összesen: 50.367.-eFt bevétellel

                                                 Összesen: 50.367.-eFt kiadással


állapítja meg.”


2. §


A Rendelet 1-4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1-4. sz. melléklete lép.3. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-4. melléklet
34.2 KB