Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.9.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.9.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2015. (X. 5.) rendelet módosításáról

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2015. (X. 5.) rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. számú melléklete jelen rendelet melléklete szerint módosul.


2. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
15.43 KB