Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (V.14.) önkormányzati rendelete Újrónafő Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (V.14.) önkormányzati rendelete
Újrónafő Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. §

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Újrónafő Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (II.18.) önkormányzati rendelet az alábbi 5. §-sal egészül ki:

„A köztisztviselők illetményalapja

5. §

A köztisztviselők illetményalapját a képviselő-testület 2019. évben 62.000,-Ft összegben állapítja meg.


  1. §


E rendelet a kihirdetést követően lép hatályba.