Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (IV.14.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (IV.14.) önkormányzati rendelete
Újrónafő Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) Újrónafő Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület Újrónafő Község 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja

meg

71.798.-eFt költségvetési bevétellel

61.146-eFt Költségvetési kiadással

  15.096.-eFt Finanszírozási bevétellel

  0.-eFt Finanszírozási kiadással

                                                 Összesen: 86.894.-eFt bevétellel

                                                  Összesen: 86.894.-eFt kiadással


állapítja meg.


2. §


A Rendelet 1-4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1-4. sz. melléklete lép.3. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-4. melléklet
34.76 KB