Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (IX.2.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (IX.2.) önkormányzati rendelete
Újrónafő Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


(1) Újrónafő Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület Újrónafő Község 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja

meg

60.230.-eFt költségvetési bevétellel

84614-eFt Költségvetési kiadással

  24.888.-eFt Finanszírozási bevétellel

  504.-eFt Finanszírozási kiadással

                                                 Összesen: 85.118.-eFt bevétellel

                                                  Összesen: 85.118.-eFt kiadással


állapítja meg.”


2. §


A Rendelet 1 és 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1-2. sz. melléklete lép.3. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
24.36 KB