Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019 (XII.17.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019 (XII.17.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Újrónafő község településkép védelméről szóló 13/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § (1) A 3. mellékletben 1. sorszámmal jelölt területen, kivéve az 1/A jelű területet
. § A R. 15. § (1) és (2) bekezdésében a „településképi szempontból meghatározó területen” szövegrész helyébe a „településképi szempontból meghatározó terület beépítésre nem szánt telkein” szöveg lép.


3. § A R. 3. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
667.26 KB