Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.31.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.31.) önkormányzati rendelete
Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2015 (X.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Újrónafő Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. § Újrónafő Községi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2015. (X.5.) rendelet (továbbiakban Rendelet) 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.


  1. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Csatolmányok

Megnevezés méret
3. sz. melléklet
14.01 KB