Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015 (X.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015 (X.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


Újrónafő Község Önkormányzatának képviselőit tiszteletdíj illeti meg – megválasztásának időpontjától a megbízatás lejártáig terjedő időre - bruttó 20.000,- Ft/hó összegben.2. §(1)A polgármester félévente ellenőrzi az önkormányzati képviselők ülésen való részvételét.


(2)A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő képviselővel szemben, Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott szabályok az irányadóak.


3. §


(1)A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)Hatályát veszti Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 11/2002. (XI.04.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 8/2006. (X.11.) önkormányzati rendelete.