Dokumentumtár

2.1 A Szerv Alaptevékenysége, Feladat-És Hatásköre mappa

 2011. évi CLXXXIX.Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

 2011. évi CXCV.Törvény az államháztartásról

 2011. évi CXL.Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

 2010. évi CXXX. Törvény a jogalkotásról