Lakossági tájékoztató barnakőszén igény felmérésről

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
BARNAKŐSZÉN IGÉNY FELMÉRÉSRŐL


Tisztelt Lakosság!


A Kormány az év elején szomszédunkban kirobbant háború, továbbá a drasztikusan emelkedő energiaárak okozta energiakrízis következményeinek csökkentése, a lakosság téli tüzelőanyag igények megfelelő kielégítése érdekében fel kívánja mérni a lakosság barnakőszén igényét a fűtési szezonra.

A fent írtakra tekintettel a Belügyminisztérium a barnakőszén igény előzetes felmérését rendelte el, amelynek végrehajtásával az önkormányzatokat bízták meg.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy akinek széntüzelésre alkalmas fűtőberendezése van, az barnakőszén igényét a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Újrónafői Kirendeltsége felé személyesen, a 96/226-176-os telefonszámon, vagy e-mailben a [email protected] e-mail címen jelentheti be az alábbi adatok megadásával:
- név
- lakcím
- mennyiség – mázsában kifejezve

AZ IGÉNYBEJELENTÉS HATÁRIDEJE: 2022. SZEPTEMBER 29. 16:00 ÓRA

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az önkormányzatot csak a felmérés végrehajtásával bízták meg, sem az egy háztartás által igényelhető szénmennyiségről, sem annak áráról nincs információnk, ezért kollégáink ilyen irányú kérdésükre nem tudnak felvilágosítással szolgálni.

Jánossomorja, 2022. szeptember 26.

dr. Péntek Tímea s.k.
jegyző