Meghívó képviselő-testületi ülésre

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 9-én (csütörtökön) 14 órakor rendes képviselő-testületi ülést tart az önkormányzat tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

1. Újrónafő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

2. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 8/2017. (VI.15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Péntek Tímea jegyző

3. A Közösségi Színtér éves szakmai munkatervének jóváhagyása, illetve a Közösségi Színtér és a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér beszámolója az Újrónafői Fiókkönyvtárról
Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

4. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 8/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelet és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek el-mulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2022. (IX.19.) önkormányzati ren-delet felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Péntek Tímea jegyző

5. A helyi építési szabályzatról szóló 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosí-tása a TT-20329 munkaszámú eljárás keretében
Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

6. Véleménynyilvánítás a Győri Tankerületi Központ felvételi körzeteiről
Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

7. Beszámoló a 2022. évi település szemle tapasztalatairól
Előterjesztő: Ábrahám Géza alpolgármester

8. A polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

9. A civil szervezetek támogatási pályázatának meghirdetése
Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

10. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

11. Egyéb ügyek
Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

12. Szociális ügyek
Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

 

Kérem, hogy az ülésre pontosan megjelenni szíveskedjen.

 

Újrónafő, 2023. február 2.

 

Előterjesztések: http://ujronafo.hu/documents/index/339


Tisztelettel:
Tóth Mária
polgármester