Meghívó közmeghallgatásra

Újrónafő Község Képviselő-testülete 2023. május 11-én (szerdán) 16 óra 30 perckor Újrónafő Község Önkormányzata székhelyén (9244 Újrónafő, Szabadság utca 3.)

 

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T

 

tart, amelyre a település minden érdeklődő polgárát tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

 

1./ Beszámoló az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2./ Közérdekű kérdések, lakossági hozzászólások

 

Újrónafő, 2023. április 20.

                                                                              Tóth Mária s.k.

                                                                              polgármester