Család- és gyermekjóléti szolgálat


Alapszolgáltatást nyújt 0 éves kortól halálig, gondozási feladatokat nyújtanak a családsegítő munkatársak.

Nagy Krisztina (20/497 04 45)

Feladatai:

- jelzőrendszer működtetése, kríziskezelés, ellátásokhoz való hozzájutás segítése
- természetbeni/pénzbeli ellátásokhoz való hozzájutás segítése,környezettanulmányok készítése
- általános tanácsadás:szociális, életvezetési, mentális, háztartási gazdálkodás
- családgondozás gyermekekkel, családjukkal, egyénekkel
- közösségfejlesztés, egyéni és csoportos készségfejlesztés

A szakmai jogszabályoknak megfelelően térítésmentesen a következő egyéb tanácsadások vehetők igénybe:
- pénzügyi tanácsadói szolgáltatás: a hitelválságba került ügyfelek számára.
- támogatott foglalkoztatás: segítséget nyújt a megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő és/vagy tartósan egészségkárosodott álláskeresőknek
- Egyenlő Bánásmód Hatóság: diszkriminációs ügyekben fogadja az ügyfeleket
- pályaválasztási /munkavállalási tanácsadás

Telefonos készenléti szolgálat: 06 20/ 313 30 90

Ügyeleti idő: hétfő - péntek: délután 16 órától reggel 8 óráig, szombat-vasárnap 0-24 óra között