Közmeghallgatás

M E G H Í V Ó

 

Újrónafő Község Képviselő-testülete 2021. október 21-én (csütörtökön) 15 órakor Újrónafő Község kultúrtermében

 

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T

 

tart, amelyre a település minden érdeklődő polgárát tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

 

1./ Beszámoló az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

2./ Közérdekű kérdések, lakossági hozzászólások