Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Képviselő-testületi ülés – 2023.10.19.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. október 19-én (csütörtökön) 8 órakor rendes képviselő-testületi ülést tart az önkormányzat tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.


Napirendi pontok:


1. A Rendőrség, a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

Előterjesztés
Tűzoltóság beszámolója
Beszámoló – rendőrség

 

2. Az AQUA Kft. beszámolója

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

Előterjesztés
Beszámoló 2023. I. félév

 

3. A helyi adókról szóló 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés
rendelet-tervezet
Törvényességi felhívás

 

4. Újrónafő Község köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetének véleményezése

Előterjesztő: dr. Péntek Tímea jegyző

Előterjesztés
1. melléklet rendelet-tervezet

 

5. A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

Előterjesztő: dr. Péntek Tímea Helyi Választási Iroda vezetője

Előterjesztés

 

6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

Beszámoló Újrónafő Kt.

 

7. Ingatlanügy

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 Vételi szándéknyilatkozat
Ingatlanforgalmi értékbecslés

 

8. Egyéb ügyek

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

 Előterjesztés
 Rendezési terv módosítása

 ajánlat_Újrónafő
 Árajánlat talajmechanikai vizsgálatra
 árajánlat_ujrónafő_honlap_2023_10
 Fakivágási vélemény
 Rigó Kálmánné kérelme

 

 

9. Szociális ügyek (zárt ülés)

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester


Kérem, hogy az ülésre pontosan megjelenni szíveskedjen.


Újrónafő, 2023. október 11.


Tisztelettel:
Tóth Mária
polgármester