Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Az avar és kerti hulladék szabadtéri égetésének szabályairól

8/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendeletből

1. § (1) Az ingatlanon keletkezett avart, lehullott leveleket, kerti hulladékot (főnyírásból származó nyesedéket, faágat és gallyat) az alábbiak szerint semmisíthető meg

a) elsősorban komposztálás útján,

b) a közszolgáltató által forgalmazott zsákokban a hulladékgyűjtő edény mellé az edény ürítés napján történő kihelyezéssel,

c) az 1. § (3) bekezdésében meghatározott időszakban égetéssel e szakasz (2)–(5) bekezdésben foglalt feltételek betartásával.

(2) Égetni csak a teljesen száraz levelet, avart és kerti hulladékot lehet.

(3) Az égetés február 1-jétől április 30-ig, valamint október 1-től november 30-ig terjedő időszakban, 9-18 óra között végezhető.

(4) Az égetés szélcsendes időben történhet. A tűz begyújtásához egyéb légszennyezést okozó anyag nem használható.

(5) Tilos a tüzet őrizetlenül hagyni, tűzveszély esetén pedig azonnal el kell oltani. Az égetés helyszínén olyan eszközöket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve eloltható.