Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

MEGHÍVÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE – 2023.10.19.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. október 19-én (csütörtökön) 8 órakor rendes képviselő-testületi ülést tart az önkormányzat tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

  1. A Rendőrség, a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója

 Előterjesztő:  Tóth Mária polgármester

  • Az AQUA Kft. beszámolója

 Előterjesztő:   Tóth Mária polgármester

  • A helyi adókról szóló 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

 Előterjesztő:  Tóth Mária polgármester

 Megtárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

  • Újrónafő Község köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetének véleményezése

 Előterjesztő:   dr. Péntek Tímea jegyző

  • A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

 Előterjesztő:   dr. Péntek Tímea Helyi Választási Iroda vezetője

  • Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 Előterjesztő:   Tóth Mária polgármester

  • Ingatlanügy

 Előterjesztő:  Tóth Mária polgármester

  • Egyéb ügyek

 Előterjesztő:   Tóth Mária polgármester

  • Szociális ügyek (zárt ülés)

 Előterjesztő:  Tóth Mária polgármester

Kérem, hogy az ülésre pontosan megjelenni szíveskedjen.

Újrónafő, 2023. október 11.

      Tisztelettel:

                  Tóth Mária s.k.

                    polgármester