Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Képviselő-testületi ülés – 2023.11.23.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. november 23-án (csütörtökön) 14 órakor rendes képviselő-testületi ülést tart az önkormányzat tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

1. A 2024. évi illetményalap megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

Előterjesztés
Illetményalap ör.

 

2. Újrónafő Község köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: dr. Péntek Tímea jegyző

Előterjesztés
Rendelet vélemények
Rendelet-tervezet módosított

 

3. A 2024. évi adókoncepció megtárgyalása

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

Előterjesztés – Adókoncepció – Újrónafő 2024

 

4. A 2024. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Péntek Tímea jegyző

Előterjesztés
Újrónafő 2024 éves terv
Újrónafő 2024 kockázatelemzés
Újrónafő árajánlat 2024

 

5. A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi beszámolója

Előterjesztő: dr. Péntek Tímea jegyző

Előterjesztés
KÖH beszámoló 2023

 

6. A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó megállapodás módosítása

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

KÖH megállapodás kiegészítés 2023

 

7. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázati kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

Előterjesztés

 

8. Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkatervének jóváhagyása

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

Előterjesztés
Újrónafő Kt. 2024. évi munkaterve

 

9. Az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. beszámolója

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

Előterjesztés

 

10. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

Előterjesztés

 

11. Ingatlanügyek

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

Főzőkonyha üzemeltetése
Posta pont létrehozása
Székhely létrehozási kérelem

 

12. Egyéb ügyek

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

 

13. Szociális ügyek (zárt ülés)

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

 

 

Kérem, hogy az ülésre pontosan megjelenni szíveskedjen.

Újrónafő, 2023. november 15.

Tisztelettel:

Tóth Mária
polgármester