Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Képviselő-testületi ülés – 2024.02.01.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 1-jén (csütörtökön) 7 óra 30 perckor rendes képviselő-testületi ülést tart az önkormányzat tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 

1. Ingatlanügy

Előterjesztő:    Tóth Mária polgármester

Jegyzőkönyv kivonat 12.12. ülés

 

2. Újrónafő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő:    Tóth Mária polgármester

Előterjesztés – költségvetés
Rendelet-tervezet költségvetés
Mellékletek

 

3. A településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet és a településkép védelméről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő:    Tóth Mária polgármester

Partnerségi ör
Előterjesztés
Rendelet-tervezet

TKR módosítása
Újrónafő_Előterjesztés TKR módosítás
Újrónafő_főépítészi feljegyzés

 

4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötése az AQUA Kft-vel

Előterjesztő:    Tóth Mária polgármester

Előterjesztés AQUA
Közszolgáltatási szerződés Újrónafő

 

5. A polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása

Előterjesztő:    Tóth Mária polgármester

Polgármester szabadsága 2024

 

6. A Közösségi Színtér éves szakmai munkatervének jóváhagyása és 2023. évi beszámolója

Előterjesztő:    Tóth Mária polgármester

Előterjesztés
Újrónafő Beszámoló 2023.-Kultúra
Szolgáltatási terv 2024 Újrónafő

 

7. A civil szervezetek támogatási pályázatának meghirdetése

Előterjesztő:    Tóth Mária polgármester

Előterjesztés
Hirdetmény

 

8. A Kimlei Agro Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme

Előterjesztő:    Tóth Mária polgármester

Előterjesztés
Kimlei Agro Kft. tulajdonosi hozzájárulás

 

9. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:    Tóth Mária polgármester

Előterjesztés beszámoló

 

10. Egyéb ügyek

Előterjesztő:    Tóth Mária polgármester

 

11. Beszámoló az Ügyrendi Bizottsághoz érkezett kérelemmel kapcsolatban

Előterjesztő:    Gellén Imre Ügyrendi Bizottság elnöke

Kérelem

 

12. Kinevezés közművelődési munkatárs munkakörbe

Előterjesztő:    Tóth Mária polgármester

Előterjesztés

 

13. Szociális ügyek (zárt ülés)

Előterjesztő:    Tóth Mária polgármester

 

Kérem, hogy az ülésre pontosan megjelenni szíveskedjen.

Újrónafő, 2024. január 25.

 

Tisztelettel:

Tóth Mária
polgármester