Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Képviselő-testületi ülés – 2024.04.30.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 30-án (kedden) 13 órakor rendes képviselő-testületi ülést tart az önkormányzat tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 1. Újrónafő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:    Tóth Mária polgármester

Előterjesztés – 01
rendelet-tervezet
Mellékletek

 

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő:    Tóth Mária polgármester

Előterjesztés – 02/1
Előterjesztés – 02/2
Rendelet-tervezet
Újrónafő zárszámadási rendelet mellékletek

 

3. A 2023. évi belső ellenőrzési beszámoló megállapításainak ismertetése

Előterjesztő:    dr. Péntek Tímea jegyző

Előterjesztés – 03
Belső ellenőri jelentés

 

4. Beszámoló a helyi adóztatás helyzetéről, elévült tételek törlése

Előterjesztő:    dr. Péntek Tímea jegyző

Előterjesztés – 04
Előterjesztés – 04-2

 

5. A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, valamint a gyámügyi igazgatás munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő:    Tóth Mária polgármester

Előterjesztés – 05
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója
Gyermekvédelmi beszámoló Újrónafő

 

6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:      Tóth Mária polgármester

Előterjesztés – 06

 

7. Egyéb ügyek

Előterjesztő:     Tóth Mária polgármester

 

8. Szociális ügyek (zárt ülés)

Előterjesztő:    Tóth Mária polgármester

 

Kérem, hogy az ülésre pontosan megjelenni szíveskedjen.

 

Újrónafő, 2024. április 25.

 

Tisztelettel:
Tóth Mária s.k.
polgármester